top of page
Untitled-1.png

תקנון

1.זמן אספקת המוצר - בגלל שהמוצר הוא דיגיטלי לצפייה אונליין זמן האספקה למוצר הוא מיידי ונשלח לרוכש עד 10 דקות לאחר רכישת הקורס.

2.החזר כספי - בגלל שהמוצר הוא מוצר דיגיטלי והרוכש חשוף לתכנים שלנו מיד לאחר הרכישה אין החזר כספי על המוצר (קורס דיגיטלי).

3.פרטיות המשתמש - פרטי המשתמש הנרשם למערכת מוגן ומאובטח במערכת של רב מסר ולא יעשה שימוש או העברת פרטיו לגורם אחר.

bottom of page